PROIECTE ,  PROGRAME ŞI PARTENERIATE ŞCOLARE EDUCAŢIONALE

 

         Proiectele şcolare educaţionale sunt rezultatul firesc al schimbărilor care au intervenit în viaţa organizaţiilor şcolare ca urmare a implementării procesului democratizării şi reformării sistemului naţional de învăţământ preuniversitar de stat. În ultimii ani orientarea educaţiei a evoluat sub influenţa schimbărilor sociale, economice şi politice fundamentale de la simpla achiziţie de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi practice la dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor sociale şi profesionale care permit individului să se dezvolte ca o persoană creativă, adaptativă şi deci cu şanse mari de integrare socială. Instituţiile de învăţământ preuniversitar s-au transformat treptat din organizaţii rigide în organizaţii flexibile care , în ceea ce priveşte produsul final – tânărul pregătit din toate punctele de vedere pentru integrarea socială – au de rezolvat un obiectiv esenţial, asigurarea calităţii în educaţie. Sarcina este complexă la nivelul instituţiei şcolare fiind condiţionată atât de factori subiectivi generali în mod special de mentalităţi conservatoare (atât în mediul intern cât şi extern organizaţiei) şi informare insuficientă dar şi de factori obiectivi legaţi de baza materială, resursele financiare şi resursele umane exprimate calitativ, în mod special prin nivelul de formarea a personalului didactic şi al managerilor şcolari.

 

         PARTENERIATE:
- ,,Biblioteca, o casă a sufletului’’(2009/2010);
- ,,File din istoria locală’’ (2010/2011);
- ,,Să cunoaştem şi să păstrăm tradiţiile româneşti şi rome” (2007/2009);
- ,, 1 iunie - Ziua Internațională pentru Apărarea Drepturilor Copilului’’ (2010/2011).

 

         PROIECTE:
- ,,Acces la educație pentru școlile dezavantajate din județul Teleorman”-PHARE 2004 (2008/2009);
- ,,Mai mult timp împreună” PDGS (2007);
- ,,Carnavalul veseliei’’ (2008/2009);
- ,,Școala - o șansă pentru fiecare’’ ANR (2010/2011);
- ,,Campania Globală pentru Educație" ’Organizația Salvați Copiii(2009/2010).
- Campania "Europa, casa noastra"- program finantat de reprezentanta Consiliului Europei in Romania

        PROGRAME:
- “A doua şansă”-2008/2010;
- “Grădiniţa estivală”-2008/2009;
- “Şcoala părinţilor”-2008/2010.


 

GALERIE ORAR    EXTRACURRICULAR   AVIZIER   CARTE DE OASPETI