CONSIDERAŢII GENERALE

          
           Munca şi convieţuirea a zeci de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli. Acest regulament conţine doar reglementările suplimentare specific şcolii noastre.
           Regulamentul de ordine interioară are caracter obligatoriu pentru toate cadrele didactice, învăţători, profesori,  pentru personalul didactic auxiliar .
           Obligatorii sunt şi prevederile ce vizează activitatea elevilor.
           Prezentul Regulament cuprinde următoarele domenii:

          I.Sarcinile şi atribuţiile învăţătorilor şi profesorilor:

Cap.I - Activităţile învăţătorilor, profesorilor şi diriginţilor;
Cap.II - Activitatea de perfecţionare continuă;
Cap.III - Organizarea serviciului pe şcoală;
       III.1.Sarcinile profesorului de serviciu
       III.2.Sarcinile elevului de serviciu
Cap.IV - Organizarea activităţii diverselor comisii şi   colective de lucru;
Cap.V - Activităţi extracurriculare
         II.Sarcinile şi obligaţiile personalului didactic ajutător şi ale personalului administrativ şi de ingrijire;
         III. Aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de P.C.I;                
         IV. Activitatea managerială şcolară;

 

clasa

               Pentru a vizualiza documentul click aici.

 

GALERIE ORAR    EXTRACURRICULAR   AVIZIER   CARTE DE OASPETI