comuna familia

          Comuna Buzescu este o localitate relativ tânără, înfiinţată la 1860 pe moşia Prinţului Serbiei, Miloş Obrenovici. Anterior, a existat o iniţiativă a unor localnici ca noua aşezare să fie un oraş cu numele Cuza , dar s-a impus ca denumire Buzescu,nume dat după familia boierească din vremea lui Mihai Viteazul, rămânând la stadiul de aşezare rurală.

nbsp;         Fiind situată în centrul judeţului, comuna se învecinează la nord cu comuna Mavrodin, la vest – comunele Mavrodin, Plosca şi Bogdana, la sud – comunele Furculeşti şi Nanov, la est – cu comuna Nanov. Datorită aşezării sale, comuna a fost şi continuă să fie un important nod de comunicaţie. Astfel, prin DN6 se ajunge la Roşiori de Vede – Craiova – Timişoara; iar prin DN51 la Alexandria – Zimnicea. DJ703 ce trece prin Buzescu şi se ajunge la Mavrodin şi Călineşti, este vechiul Drum al Sării cunoscut şi ca Drumul lui Traian.

          La începutul anului 1999, localitatea Buzescu avea 4416 locuitori, constatâdu-se o însemnată creştere a numărului de copii fii de romi căldărari (din cei 43 de copii născuţi în 1999 jumătate sunt romi). La recensământul din 2002 s-au declarat romi numai 1004 cetăţeni din comună, o parte dintre aceştia afirmând că au studii absolvite în limba română şi declarându-se români.

         Şcoala, ca instituţie, a fost înfiinţată practic la 1 august 1860 prin Circularul de înfiinţare dat de Miloş Obrenovici ,care cuprindea repartizarea locurilor pentru două şcoli. Şcolile au fost înfiinţate în două clădiri cu câte două săli de clasă, primul învăţător fiind preotul Matache Rădulescu (1862).În periada 1880 – 1938 şcoala a dat circa 187 de absolvenţi a patru clase primare, la o populaţie de 3260 locuitori în anul 1939. În 1954 se înfiinţează cursurile gimnaziale, iar în toamna anului 1957 se dă în folosinţă actualul local B cu patru săli de clasă, permiţând generalizarea învăţământului de 7 ani. Din 1980 s-a dat în folosinţă localul actual al şcolii(localul A)şi se înfiinţează învăţământul de 10 ani.

          În anul şcolar 1998-1999, sunt înscrişi în clasele I-VIII 545 copii de vârstă şcolară ( din care 50 fii de romi ).În prezent, Şcoala cu clasele I – VIII Buzescu şcolarizează 318  elevi, din care 132 sunt copii de etnie roma. Dintre aceştia, 73 au abandonat şcoala, 50 fiind înscrişi în clasele V – VIII. Şcoala funcţionează într-un singur local, cu 8 săli de clasă, 2 laboratoare (de biologie şi de chimie) şi un cabinet (de informatică), existând şi o bibliotecă .In ceea ce priveste dotarea ,aceasta este modesta.Grupul sanitar este situat in afara localului,iar sursa de apa ( fantana) este situata in afara curtii scolii.

          Scoala a fost intotdeauna mijlocul cel mai important pentru transferarea comorilor traditiei de la o generatie la alta. Lucrul acesta este si mai adevarat astazi decat in trecut, deoarece prin dezvoltarea moderna a vietii economice, rolul familiei de purtator al traditiei a slabit. Viata si sanatatea societatii umane depind astfel de scoala intr-o masura mai mare decat in trecut.

 

 

 

GALERIE ORAR    EXTRACURRICULAR   AVIZIER   CARTE DE OASPETI